Hva skjer hvis produktet mitt ikke selges?

En annonse på Waior er aktiv i 90 dager og du har mulighet for å selge produktet i denne tidsperioden. Hvis du ikke krever tilbake produktet før 90 dager er gått, vil produktet automatisk tilfalle Waior sitt eierskap og du har ikke lenger mulighet for å kreve det tilbake.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss